مصاحبه آقای محمودرضا صنعت کار با شبکه ایران کالا

پخش شده از شبکه ایران کالا، لطفا برای دیدن مصاحبه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید

<div id=”98968552995″><script type=”text/JavaScript”src=”https://www.aparat.com/embed/1di4u?data[rnddiv]=98968552995&data[responsive]=yes”></script></div>