خانهمحصولاتبسته 4عددی خط کش، نقاله، دو عدد گونیا

بسته 4عددی خط کش، نقاله، دو عدد گونیا

بسته 4عددی خط کش، نقاله، دو عدد گونیا

خط کش 20 سانتیمتری

گونیا 10 سانتیمتری

گونیا 20 سانتیمتری

نقاله 10 سانتیمتری

مدل بسته 4 عددی
بسته بندی 4 عددی
سایر مشخصات در دو نوع ژله ای و کریستالی