خط کش 20 سانتیمتری

خط کش 20 سانتیمتری

مدل خط کش 20 سانتیمتری
سایر مشخصات در دو نوع ژله ای و کریستالی