خانهمحصولاتماژیک نقاشی پازلی

ماژیک نقاشی پازلی

ماژیک نقاشی پازلی

قابلیت اتصال پازلی جهت نگهداری آسانتر

جوهر قابل شستشو و بر پایه آب

غیر سمی

خشک شوندگی سریع

رنگ های سفاف

عدم پس دادن جوهر به پشت کاغذ

مدل ماژیک نقاشی پازلی
سایر مشخصات 12 رنگ