ماژیک پرمننت

ماژیک پرمننت

‌مناسب ‌برای همه سطوح‌

‌غیر‌ سمی‌ و‌ کاملا ‌بهداشتی

جوهر ماندگار و سریع خشک می شود

‌رنگ‌ درخشان ‌غیر ‌اسیدی ‌و‌ بسیار‌ کم ‌بو

‌تهیه ‌شده ‌از ‌مواد ‌درجه‌ یک ‌و ‌غیر ‌بازیافتی

مدل پرمننت
نوع کالا ماژیک
نوع نوک گرد و تخت
رنگ بندیآبیقرمزسبزسیاه